Pháp lý

 

PHÁP LÝ DỰ ÁN ANLAND PREMIUM NAM CƯỜNG

1. Giấy phép xây dựng Tại Đây

 

2. Giấy phép điều chỉnh 1/500 Tại Đây

 

3. Biên bản HN quyền sử dụng đất Tại Đây

 

4. Giấy ủy quyền Tại Đây

 

5. Phê duyệt của Thủ Tường ĐTXD - KĐT Dương Nội Tại Đây

 

6. Quyết định tiền sử dụng đất Tại Đây

 

7. Bản đồ quy hoạch Tại Đây

 

8. Khu A1 Tại Đây

 

9. Khu A2 Tại Đây

 

10. Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh Tại Đây

Đăng ký căn hộ
Tư vấn dự án

Tư vấn bán hàng

 

Mr Điền: 0904.983.989

 

                 0969.31.7989

 

Phản ánh dịch vụ

 

Hotline: 0969.31.7989

 

Tiến độ thi công

 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ